Projekt 10052 Avslutat Flamspridning - fältmodellering av brand (CFD)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH, som utvecklat och validerat modeller för brandteknisk dimensionering av byggnader och konstruktioner som industrilokaler, köpcentra, hus i flera våningar, atrier, tunnlar, kärnkraftverk m m. Modellerna kan förutsäga hur branden sprids från antändningskällan till omgivande brännbart material, hur konstruktioner och byggnadsdelar brandbelastas samt hur rökgaserna sprids i brandrum och konstruktioner. Forskningsprogrammet har bedrivits i samarbete med Chalmers, Göteborgs Universitet och SP. Det har samfinansierats med Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statens Räddningsverk och Brandforsk.

Resultaten från forskningsprogrammet har sammanfattats i en PM (9 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare