Projekt 12146 Avslutat Nordisk passivhuskonferens 2009

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt syftade till att organisera den andra Nordiska Passivhuskonferensen vilket inkluderade förberedelser, organiserande, genomförande och slutligen uppföljning av resultaten av konferensen och överlämnande till 2010 års arrangör: Danmark.

Slutredovisningen utgörs av konferensrapport från "Nordisk passivhuskonferens 2009", Pär Åhman, BI (6 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustriers Service AB
Projektledare