Projekt 11290 Avslutat Förbättrat stöldskydd genom invändig låsning av container

Projekttid

Sammanfattning

En provserie av en ny låskonstruktion för containrar, har tagits fram och testats i praktisk användning.
Projektarbetet och utvärderingen redovisas i rapporten Förbättrat stöldskydd genom invändig låsning av container (3 s exkl bilagor), Börje Lundgren, Lockia Säkerhetsteknik AB.

Projektansvarig
  • Mobilkranar AB
Projektledare