Projekt 14366 Pågående Vad är status på klimatarbetet inom geoteknikbranschen i Europa?

Projekttid

Sammanfattning

Kunskapsinhämtningsprojekt där syftet är att åka på konferensen EYGEC 2024 i Nordmakedonien för att studera hur andra europeiska länder arbetar med klimatfrågan samt att inhämta inspiration i hopp om att hitta verktyg, arbetssätt eller idéer som kan implementeras i Sverige och hjälpa bygg- och anläggningsbranschen nå sitt högt uppsatta mål med 50% minskade utsläpp av växthusgaser till 2030 och netto nollutsläpp till 2045.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare