Projekt 12350 Avslutat Eurokod- och BIM-anpassning av SBI:s Detaljhandboken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Stålbyggnadsinstitutets handboksserie "Detaljhandboken" består av sju delar, som var och en behandlar utformning och dimensionering av knutpunkter och anslutningar mellan komponenter i stålstommar. Detaljhandboken, som togs fram under 1987-88, baseras på Bestämmelser för stålkonstruktioner, BSK, och lastbestämmelser enligt SBN avd 2A, och har med tiden blivit ett uppskattat standardverk inom branschen.

Detta projekt omfattade dels en revidering och anpassning till nya regelverk, dels en anpassning till de tekniker (till exempel internet och 3D-CAD) som inte var aktuella i slutet av 80-talet.

Slutredovisningen utgörs av Stålbyggnadsinstitutets Detaljhandbok (sju delar).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare