Projekt 6053 Avslutat Byggrobotar i Tyskland

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Utvecklingen och användningen av byggrobotar i Europa har hittills varit begränsad. De få robotar och applikationer som är kända är i huvudsak från Japan. Enligt flera tyska bedömare ser dock framtiden annorlunda ut. Syftet har varit att informera om utvecklingen i Tyskland när det gäller automatisering och robotisering av byggverksamhet.

Studien har genomförts av Jonas Andersson vid det tekniskt-vetenskapliga attachékontoret i Bonn med bidrag från SBUF, BFR NCC och RALF. Platzer Bygg Göteborg och FoU-Väst har medverkat vid tillkomsten av studien.

Det finns ett sextiotal byggrobotar, både prototyper och seriefärdiga, i Tyskland. De flesta är stationära armeringsrobotar för automatisk bockning och kapning.

Några robotar kan användas på byggarbetsplatser:
- murningsrobotar: prototyperna Rocco och Bronco för väggar av stora murblock
- klätterrobot: prototypen RoSy för inspektion och underhåll av fasader
- betongutläggare: pump med programmerbar pumparm från Putzmeister
- asfaltläggare: prototyp från Vögele
- kanalrobot: prototyp för förnyelse av fogcement i äldre murade avloppskanaler.

Fraunhoferinstitutet IPA i Stuttgart har uppskattat den tyska marknadspotentialen 1996-2010 för byggrobotar till mellan 2 och 6,5 miljarder D-mark.

Bland förslag till framtida byggrobotar har IPA satt främst
- transport- och lyfthjälpmedel vid stomkomplettering
- putsrobot för innerväggar
- kakelsättningsrobot.
Rapporten innehåller även kontaktadresser och litteraturreferenser