Projekt 13326 Avslutat Prognostisering av spårtillväxt-asfaltbeläggningar

Projekttid

Sammanfattning

Prognostisering av spårtillväxt hos bitumenbundna lager – PEDRO modellen. Spårbildning hos asfaltbeläggningar orsakas b.la. av permanenta deformationer under trafikbelastning. Det är en av den vanligaste skadetypen på högtrafikerade vägar. Materialegenskaper, höga temperaturer samt tung trafik är avgörande faktorer vid spårbildning.. Idag står asfaltindustrin inför nya utmaningar med krav på mer hållbara och miljövänliga asfaltbeläggningar under inverkan av allt större trafikvolym och tyngre fordon.. Huvudsyftet med detta arbete är utvärdera och implementera ett praktiskt verktyg för prediktering av asfaltbeläggningars tillståndförändring. Verktyget är kallat PEDRO (PErmanent Deformation of asfalt concrete blocks for ROads). PEDRO beaktar enbart spårbildning från permanenta deformationer hos asfaltbeläggningar i en vägkonstruktion och baseras på en viskoelastisk modell Detta projekt har visat PEDRO-modellens potentiella tillämpningsområden vid bl.a. utvärdering av nya bituminösa bindemedel, massabeläggningar/proportionering av asfaltmassor, dimensionering av bundna lager, effekterna av nya däck, fordonsvikt, axelsamt däckkonfigurationer, vägens beredd, regionens klimat avseende på spårbildning såväl som teknisk livslängd. Resultaten har jämförts med fältmätningar för kalibrering och validering av beräkningarna, dock bör uppföljning under ytterligare några år utföras till exempel i jämförelse med mätdata från vägytemätningar.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare