Projekt 12154 Avslutat Produkter för betongreparationer.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att belysa relevanta kvalitetsaspekter i enlighet med den europeiska standarden och i möjligaste mån förenkla produktutbudet för reparation och underhåll av betong, så att optimalt materialval möjliggörs.
En lättillgänglig materialvalstablå för ansvarig arbetsledare har tagits fram.
Prisnivån för de olika produktgrupperna presenteras översiktligt.
Produkter inriktade på förstärkning och speciella metoder, till exempel katodiskt skydd, ingick inte i denna studie.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produkter för betongreparationer - En utvärderande marknadsöversikt", Tommy Ahlström, Tecab, och Christer Molin, BMG (13 sidor och fyra bilagor).

Projektansvarig
  • Tecab Ytskyddsprodukter AB
Projektledare