Projekt 11563 Avslutat Erfarenheter av riskexponering vid totalentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att analysera möjligheterna att få ökad lönsamhet i totalentreprenader inom anläggningssektorn genom bättre kunskap om identifiering och hantering av risker i de tidiga skedena. Har omfattat en systematisk genomgång och dokumentation av erfarenheter från redan utförda projekt och pågående projekt i Skanskas utlandsverksamhet. Samarbete med Chalmers.

Projektet redovisas i rapporten "Erfarenheter av riskexponering vid totalentreprenader", Ulf Håkanssson, Skanska, Lars Hässler, Golder Associates, och Jan Bröchner, Chalmers, 2006 (28 sid samt bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska International Civil Engineering AB
Projektledare