Projekt 14140 Avslutat Säker specialist - genomförande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Rapporten beskriver arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för auktorisation av
Specialistbranscher. Syftet med gemensamma riktlinjer är att underlätta för beställare att upphandla specialistentreprenader med en branschgemensam struktur så att beställare kan ställa liknande krav oavsett specialistbransch.

För specialistbranscherna finns motsvarande uppsida i att man drar nytta av ett gemensamt begrepp eller varumärke – Säker specialist.
A
uktorisation enligt säker specialist beskriver följande kravelement
Baskrav för medlemskap, Uppföranderegler, Utföranderegler, Kvalifikationer,
Verksamhetsledningssystem samt Kontroller o konsekvenser.

Rapporten beskriver de riktlinjer som ligger till grund för auktorisation enligt säker specialist, ett praktikcase där en specialistbransch, BFB, har tagit fram riktlinjer för auktorisation som ska påbörjas under 2024. Vidare beskrivs krav för förvaltning av riktlinjerna för Säker specialist. Projektet har avgränsats till kravställning av framtida förvaltning.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare