Projekt 14154 Pågående Stombyggande med platsgjuten betong – industriellt, klimatoptimerat

Projekttid

Sammanfattning

Klimatfrågan diskuteras snart i varje byggforum och byggmöte. Färdplaner för klimatneutralt byggande tas nu fram. Febrila aktiviteter pågår hos cement- och betongtillverkare för att åstadkomma klimatreducering i produktskedet (A1-A3).

Att använda de miljövänliga betongkvalitéerna vid uppförande av husstommar, med bl a krav på snabb uttorkning och effektivt byggande, är en utmaning, speciellt vintertid. Den utsläppsreduktion som en klimatförbättrad betongprodukt var tänkt att ge för stommen ”äts därför rätt ofta upp”. Det är således extra viktigt vid stombyggandet att också byggskedet beaktas om reduktionen verkligen ska uppnås. fas A4-A5. Flera prognosverktyg kan användas för att studera A1-A5 för klimatoptimering. Ett sätt att tydliggöra stombyggnadsprocessen är att nyttja den lägesbaserade metodiken Line of Balance, LoB

Syftet är att utveckla och studera effektiviteten av en rationell processmodell baserad på styrningsmetodik enligt LoB, i kombination med realtidsuppföljning av byggandet, bl a med trådlösa sensorer. Då kan utmaningarna adresseras och basen för det miljövänliga industriella byggandet etableras.Projektet består av sex arbetspaket; datahantering, prognosverktyg, planeringsmetodik, fullskaletester, trådlös sensorteknik och analys.

Projektet pågår i 2,5 år. NCC, Luleå Tekniska Universitet, PlanB AB och Betongindustri medverkar. Tekniken provas på ett antal objekt med platsgjuten stombyggnad. Rapporter och seminarium säkrar vidare implementering.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare