Projekt 5034 Avslutat Rörentreprenörers materialhantering

Projekttid

Sammanfattning

Redovisas i rapporten Rörentreprenörers materialhantering, Torbjörn Eriksson, Per Emanuelsson och Tor-Göran Malmström, Installationsteknik KTH, 2003 (56 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • NVS Nordiska Värme Sana AB
Projektledare