Projekt 8006 Avslutat Utveckling av skyddsnät för byggindustrin

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har resulterat i en handbok som beskriver hur fallskyddsnät kan användas för att öka säkerheten på byggarbetsplatsen. Handledningen är baserad på inventering av situationer där fallskyddsnät skulle öka säkerheten. Metoder och utrustning beskrivs.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
  • Tommy Söderling