Projekt 12546 Avslutat Tekniska Plattformars Effektivitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Luleå Tekniska Universitet.
Det övergripande syftet med projektet är att ge ett konkret bidrag till metoder för erfarenhetsåterföring för industriellt byggande, baserat på studier av projektering, dels i skarp nyproduktion, dels länkat till erfarenheter från produktion i tidigare projekt. Därmed kan man göra ett avstamp till högre grad av processtänkande i projektering av bostadshus baserade på tekniska plattformar.

Fallstudier är genomförda vid NCC och Lindbäcks Bygg. Resultaten visar möjliga sätt att balansera systematisering för att nå kostnadssänkningar samtidigt som man kan tillmötesgå kundval i varje projekt. Jansson reviderar i sin doktorsavhandling den fasta industrins etablerade modell för plattformar för att passa till byggsektorn, och visar hur den bärande förändringen är att man ersätter produktfamiljer med stödmetoder för projektering i varje projekt. Systematiseringen nära kund blir därför inom ramen för processer, inte teknik.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Platforms in industrialised house building", Gustav Jansson, LTU (65 sidor och bilagor) och rapporten "Tekniska plattformars effektivitet", Dan Engström, NCC och LTU (15 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare