Projekt 11678 Avslutat Efterinjektering

Projekttid

Sammanfattning

Efterinjektering i tunnlar är svåra att lyckas med och ibland mycket kostsamma. Projektet har därför som mål att sammanställa nuvarande praxis för efterinjektering, att studera bergets hydrogeologiska egenskaper efter förinjektering och att ge en analys av spridning och tätningsförmåga hos fintätningsmedel i förinjekterat berg. Utifrån detta skall rekommendationer tas fram för förinjektering.

Slutredovisningen utgörs av SveBeFo-rapport 75, Efterinjektering: inläckageprognos och design - förslag till analys, Åsa Fransson och Gunnar Gustafson, 2006 (52 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare