Projekt 12243 Avslutat Exempelsamling om industrigolv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Industrigolvet är i förstone en enkel konstruktion: en tunn rektangulär betongplatta som kan innehålla armering och/eller fibrer. Det är kanske den förmenta enkelheten som gör att industrigolven ofta blir styvmoderligt behandlade. Detta leder till att skador är ganska vanliga och den vanligaste skadan är sprickor. Orsaken till sprickorna är vanligen otillräcklig armering eller otillräckligt fiberinnehåll. Det behöver dock inte vara konstruktören som räknat fel. Det kan lika gärna vara betongtillverkaren som levererar betong med överkvalitet (som kräver extra armering) eller entreprenören som gjuter en för tjock betong (kräver mer armering) eller gjuter fast betonggolvet mot fundament och väggar trots att konstruktören tänkt sig isolationsfogar för att förhindra tvång. Det är nämligen vanligare att sprickor uppkommer på grund av förhindrad krympning än genom överbelastning.

Denna exempelsamling innehåller fem exempel: två plattor på mark, en pålunderstödd platta och två pågjutningar. Exemplen innehåller alla lösningar med såväl slakarmerad betong som fiberbetong. För en av pågjutningarna finns även en lösning med oarmerad betong. För att den skall fungera krävs god och säker vidhäftning mellan underliggande betong och pågjutning. För den pålunderstödda plattan finns även en lösning med fiberbetong som kombineras med armering i band över pålarna ("kombinationsarmering"). Den lösningen kan göras lika tunn som den slakarmerade plattan. För fiberbetongplattan krävs en större tjocklek för att klara de böjande momenten som uppkommer över pålskallarna.

Slutredovisningen utgörs av CBI rapport P900629 "Exempelsamling om industrigolv - Krav, projektering, dimensionering och kontroll", Johan Silfwerbrand, CBI och KTH Byggvetenskap (105 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare