Projekt 11829 Avslutat Ytterväggars ljudisolering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftet var att skapa en databas för ljudisoleringen hos vanligt förekommande ytterväggskonstruktioner. Databasen kan användas vid projektering av ytterväggar. Effekten av olika förbättringar av konstruktionerna dokumenterades. Enkla beräkningsmodeller för sammansatt reduktionstal sammanfattades och giltighetstestades till viss del. Resultatet blev lättillgänglig tabell/lathund med grundutförande, sammansatta konstruktioner och förbättringsvarianter. Samarbete med LTH.

Slutredovisningen utgörs av rapport "Ytterväggars ljudisolering", Bror Tingvall, Anders Ågren och Hans Viklund, Luleå Tekniska Universitet (40 sidor).


Projektansvarig
  • PEAB /Staffan Nilsson
Projektledare