Projekt 11926 Avslutat Utveckling av teknik för byggande av flervånings bostadshus med stomme av massivt trä.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte var att utveckla metoder för att bygga stommar med stora massiva träskivor samt att utveckla sammansatta tekniska lösningar som uppfyller ställda tekniska och funktionella krav och studera hur de fungerar i en praktisk byggprocess.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kv Hyttmakaren, Falun", Sture Samuelsson, Håkan Helling och Tommy Lövenvik (6 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • HMB Construction AB
Projektledare