Projekt 13374 Avslutat Metodutveckling för indunstning av polymermodifierad bitumenemulsion med rotationsindunstare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bitumenemulsion är en bindemedelsprodukt till kalla asfaltapplikationer. Idag görs all indunstning av bitumenemulsion enligt metoden SS-EN 13074-1 och 2, detta för att återfå bindemedlets ursprungliga egenskaper. Ett bättre sätt kan vara en rotationsindunstare så att provet indunstas mer skonsamt och egenskaperna bibehållas utan föråldring.

Det gick dock inte att erhålla en fullgod indunstning av polymermodifierad bitumenemulsion med en rotationsindunstare såsom tänkt. Antingen kom avdrivet vatten i ytterst blygsam takt, eller så kokade hela provet över och upp i kolven. Hjälpmedel som också utvärderats är omrörning med hjälp av stålkulor och brytmedel med hjälp av alkohol (etanol).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Metodutveckling för indunstning av polymermodifierad bitumenemulsion med rotationsindunstare", Patrik Malmberg, Svevia (7 sidor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare