Projekt 8092 Avslutat Maskinsand från bergkrossmaterial för betongtillverkning, etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Undersöker möjligheterna att utnyttja maskinsand som ballast i pressade produkter och som ersättning för natursand i gjutbara massor. Klarlägga mineralkemins betydelse för reaktivitet och hållfasthet hos bergartsprodukter samt skapa matematiska modeller. Samarbete med Sveriges Bergmaterialindustri, FoU-Väst, Färdig Betong AB och Skanska Teknik AB.

Projektansvarig
  • Ballast Väst
Projektledare
  • Tomas Kutti