Projekt 11283 Avslutat Virtual Reality för byggindustrin - etapp I

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med denna första etapp av projektet var att utveckla en prototyp till ett BasVR-program för byggindustrin som är prisvärt och utvecklat mot de krav byggbranschen ställer. Programmet är anpassat så att det går snabbt att visualisera byggtillämpningar och kan användas på olika operativsystem såsom Windows, Mac, Linux och Unix (Irix) för att kunna generera olika visualiseringsmöjligheter från PC till mer avancerade visningssystem såsom Cave. Etapp 1 har lett fram till ett BasVR-program som kan demonstreras på PC och i VR-hjälm. Samarbete med Chalmers Lindholmen.

Projektet redovisas i FoU-Västrapport 0304 Virtual Reality för byggindustrin (70 s), Börje Westerdahl m fl, Chalmers Lindholmen.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare