Projekt 12029 Avslutat Småhusbyggande med lättelement

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektidén bygger på sammanfogning av lätta byggelement på ett nytt sätt som gör byggandet enkelt, säkert, effektivt, energisnålt och med förmodad bra kvalitet. Byggelementen, som består av träreglar och isolering med skivor på in och utsida, är tänkta att prefabriceras i industrimiljö och sedan transporteras i containrar till byggplatsen. Byggelementen läggs in i containern så att byggandet blir enkelt och rationellt. Elementen ligger kvar i containern tills de monteras. Lämpligtvis används väderskydd över byggplatsen så att elementen aldrig kan komma att utsättas för väta. Vid större antal småhus på samma plats kan fältverkstad vara lämpligt.

Syftet med detta projekt var att undersöka om de ovan beskrivna idéerna på uppbyggnad och sammanfogning av byggelement uppfyller gällande och förväntade byggnadstekniska krav och att testa metoden utifrån energiförbrukning, hållfasthet, akustik, arbetsmiljö, kvalitet, miljö med mera. Forskare från KTH och LTU har medverkat i utvärdering och analys.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Småhusbyggande med lättelement", Torbjörn Rönnberg, RM Bygg AB (40 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • RM Bygg AB
Projektledare