Projekt 14355 Pågående Beräkning av järnvägsbroar för horisontella laster

Projekttid

Sammanfattning

Senaste forskningen i Sverige visar på en ökad materialåtgång för moderna broar jämfört med broar byggda för 50 år sedan. Nya normer och standarder har orsakat att nya broar har mer än dubbelt så mycket material jämfört med tidigare broar.

Analyser visar att en viktig faktor för materialökningen orsakas av ökade bromslaster. Det finns metoder i aktuella standarder för att implementera longitudinell samverkan mellan spåret och bron, tyvärr är dessa otydligt beskrivna och det finns en motvilja i konsultbranschen att använda dessa metoder. Detta visar på att det finns ett stort behov av att utveckla praktiska och professionella metoder för att beräkna järnvägsbroar med longitudinell samverkan.

Resultatet från projektet skall utmynna i en praktisk handbok som kan användas av morgondagens projektörer, vilken färdigställs i etapp 2.Projektet är ett doktorandprojekt på LTH med samverkan från KTH. LTH har stora kunskaper i forskning om probabilistiska analyser och KTH har stor en stor grupp som arbetar med järnvägsbroar.

Aktuell ansökan avser doktorandarbetet fram till licentiatuppsatsen.Projektet kommer inkludera ett stort nätverk av experter inom industrin. Det kommer planeras in workshops och seminarier i ämnet samt publiceras dokument.Sverige har ett stort behov av att bygga ut och förnya sitt järnvägsnät. Projekt Ostlänken är ett exempel som skall byggas 2024-2034 med 16 mil nytt dubbelspår.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt