Projekt 3202 Avslutat Bostäder med stål

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Fram till 1989 hade endast enstaka bostadshus byggts med stålstomme. Under de följande åren tillkom många sådana projekt i Sverige, som ligger långt framme på området. Syftet har varit att bidra till utvecklingen av ett nytt, rationellt bostadsbyggande genom att samla och sprida kunskap om teknik för bostadshus med bärande stomme av stål.

Projektet har finansierats av den svenska och finska stålbyggnadsbranschen med bidrag från SBUF. Publikationen är resultatet av ett svensk-finskt samarbete och har tagits fram av Stålbyggnadsinstitutet, Tekniska Högskolan i Tammerfors och två finska arkitektföretag. I en svensk referensgrupp har medverkat bl.a. NCC och Skanska Stålteknik.

Den resulterande publikationen ger med sina över 300 illustrationer, de flesta i färg, en god överblick över nuläget. Kapitelrubrikerna är:
1. Varför välja stål?
2. Arkitektur
3. Miljö
4. Konstruktion
5. Installationer
6. Ljud
7. Brand
8. Övriga aspekter
9. Bostäder med stålstomme

I det sista kapitlet presenteras tretton projekt som genomförts i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland.