Projekt 11039 Avslutat Utvärdering av CoreLok - en utrustning för att bestämma skrymdensiteten

Projekttid

Sammanfattning

I projektet har studerats hur den amerikanska provningsutrustningen CoreLok fungerar under svenska förhållanden och för beläggningstyper aktuella i Sverige. Arbetet har utförts i samarbete med Vägverket Produktion.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Thomas Karlsson