Projekt 11597 Avslutat Lean Procurement - fundament of Lean Design and Relational Contracting

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU som syftade till att studera hur valet av upphandlings- och samverkansformer påverkar möjligheterna för samverkan mellan byggprocessens aktörer vid genomförandet av byggprojekt. Studien baserades på Lean Thinking, koncept-basen för Lean Construction. Resultatet av studien visar att valet av upphandlings- och samverkansformer vid projektgenomförande i hög grad avgör möjligheterna för samverkan och effektivitetsutveckling genom kontinuerligt lärande och erfarenhetsåterföring. Utfördes i samarbete med University of California i Berkeley, USA. Samfinansiering med Sveriges Byggindustrier.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Lean Contracting - relational contracting by lean thinking", Bengt Toolanen, Luleå Tekniska Universitet.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare