Projekt 10015 Avslutat Siktning av krossat ballastmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Fortsatta studier av siktningsprocessen. Syftet var att det skall gå att förutsäga siktresultatet och bestämma vilken sikt och vilka inställningar som skall väljas för önskat utfall, utan att behöva göra några inledande experiment. Faktorer som prioriterades i studien var bland annat slag, frekvens och andel öppen siktarea. Samfinansiering med Svedala AB, Vägverket och Sveriges Bergmaterialindustri.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Göran Gerbert