Projekt 9056 Avslutat Mekaniska egenskaper hos asfaltsbetong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH som syftat till att fortsätta utvärderingen av VEROAD/COMPASS genom att ta fram indata för typiska svenska beläggningar samt att visa på metodens praktiska användbarhet. Arbetet har utförts vid Avdelningen för Vägteknik, KTH, i samarbete med Skanska Sverige AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare