Projekt 7014 Avslutat Polymera material i hållbart byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har inventerat förekomsten av polymermaterial i 2-3 hus från 1960-70-talen. Analys och materialkarakterisering har gjorts i samverkan med SP. Rekommendationer och riktlinjer för omhändertagande, återanvändning m.m.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare