Projekt 11819 Avslutat Studie av pressverktyg för vvs-arbete

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Nya metoder för att pressa ihop rör har på den senaste tiden blivit allt vanligare inom vs-sektorn.. Pressning sker oftast med verktyg, som väger mer än 5 kg, ovanför axelhöjd. Detta upplevs av vissa som besvärande. Förstudien syftade till att kartlägga de pressverktyg som finns på marknaden och undersöka arbetsmiljöaspekterna vid montering.

I rapporten "Studie av pressmaskiner för VS-arbete", Karin Hallén och Linda Rose, ERAK (39 sid) redovisas resultatet av studien. Rapporten mynnar ut i slutsatsen att arbete med att pressfoga rör i tak är ergonomiskt olämpligt. I rapporten ges även förslag på utveckling av nya koncept för fogning av rör.

Projektansvarig
  • VVS-I Service AB
Projektledare