Projekt 11914 Avslutat Energiplattform

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

För att möta de ökade kraven på energikunskaper inom branschen avsåg projektet att skapa en "energiplattform". Projektet startade med att skapa en gemensam kunskapsbas genom ta fram en handbok samt utbildningsmaterial. Utbildningar kommer sedan att genomföras utanför detta projekt finansierade med kursavgifter.

Utbildningen riktade sig framförallt till branscherna VVS, ventilation och kyla. Handboken och utbildningsmaterialet innehåller en grundläggande baskunskap inom energiområdet samt mer detaljerade kunskaper inom det egna området. Även för näraliggande områden avseende energi i fastigheter höjs kunskaperna (belysning, klimatskal etcetera)

Slutredovisningen utgörs av (bland annat) "Energihandboken" utgiven av Svensk Innemiljö (146 sidor, kan beställas från VVS Företagen).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare