Projekt 13361 Avslutat Systematisk kravhantering inom byggindustrin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ofta jämförs byggbranschen med andra branscher som till exempel bilindustrin i syfte att visa olika skillnader (och tillkortakommanden). Det kan röra sig om kvalitet, produktivitet eller arbetssätt. Ett arbetssätt som har lyfts upp är kravhanteringen inom byggbranschen och möjligheterna till att föra in systematisk kravhantering med inspiration från exempelvis läkemedelsindustrin.

Övergripande slutsatser från förstudien är att en ökad systematisk kravhantering i byggbranschen är nödvändigt då kravbilden och projekten blir alltmer komplexa. Detta måste göras tillsammans då en enskild aktör i branschen har svårt att införa systematisk kravhantering. Troligen går det inte att kopiera andra branscher, dock finns gott om inspiration att hämta. I en systematisk kravhantering anpassad till byggbranschen bedöms BIM-modellen ha en central plats.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare