Projekt 11550 Avslutat Hållbara broar - tillståndsbedömning, underhåll och förstärkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Projektet avsåg stöd för den vetenskapliga ledningen av EU-projektet Sustainable Bridges - Assessment for Future Traffic Demands and Longer Lives. Målet med projektet var att hitta bra, tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att kunna uppgradera och/eller förstärka befintliga broar och därigenom öka kapaciteten, både när det gäller last och hastighet.

Slutredovisningen av projektet utgörs av doktorsavhandlingen "Assessment of Fatigue Resistance and Strength in Existing Concrete Structures" (Håkan Thun, LTU).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare