Projekt 11247 Avslutat Handbok - funktionskrav vid upphandling av bostäder och lokaler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har resulterat i handboken "Bostäder och lokaler på funktionsentreprenad - stöd för upphandling" (106 s), Ove Lagerqvist och Bernt Johansson. Handboken skall kunna utgöra stöd för projektörer och beställare i samband med specificering och formulering av funktionskrav för tekniska egenskaper vid upphandling av bostäder och lokaler. Arbetet har bedrivits i samarbete med Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna, Pro Development AB med flera.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare