Projekt 14346 Pågående Strukturell bärförmåga för pålar i lösa jordar med stor mäktighet

Projekttid

Sammanfattning

Svensk praxis skiljer sig från den europeiska standarden, där ren knäckning kontrolleras för mycket lösa leror (cu<10kPa), där vi i Sverige alltid kontrollerar pålar i lera för knäckning enligt andra ordningens effekter. Majoriteten av artiklarna, som den svenska praxisen bygger på, är framtagen från resultat i modellförsök och/eller numeriska försök och få fullskaleförsök för att verifiera dessa resultat har utförts. De fältförsök som har utförts har varit i lösa jordar där knäckning kan ske enligt Eurokod. Projektet kommer studera ifall andra ordningens effekter sker för pålar då sidomotståndet är stort. Detta skall utföras med fullskaleförsök där pålar skall installeras i en lera med högt sidomotstånd. Pålarna skall rakhetsmätas med inklinometer. Pålarna skall belastas till brott, töjningen vid påförd last skall mätas med fiberoptiska töjningsgivare.

Syftet med detta forskningsprojekt är att kontrollera och undersöka andra ordningens effekter för pålar med högt sidomotstånd. Ifall andra ordningens effekter ej är aktuellt vid högt sidomotstånd blir dimensionering enligt svensk praxis överkonservativ. Genom detta detta projekt hoppas vi kunna förbättra beräkningsmetodiken vid påldimensionering, vilket resulterar i färre och bättre utnyttjade pålar.

Detta skulle innebära att branschen kan spara mycket pengar och koldioxidutsläppen kan minska drastiskt. En uppskattning är att branschen kan spara uppemot 25 miljoner kr/år och en minskning av koldioxidutsläpp på 2500 ton Co2/år.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare