Projekt 8105 Avslutat Transversalbelastade pålar

Projekttid

Sammanfattning

Har kartlagt kunskapsläget beträffande transversalbelastade pålar, värderat olika analysmetoder, samt lämnat förslag till riktlinjer och föreskrifter för dimensionering. Samarbete med Pålkommissionen, SGI med flera.

Redovisningen utgörs av Pålkommissionens rapport 101 "Transversalbelastade pålar - statiskt verkningssätt och dimensioneringsanvisningar", Per-Ola Svahn och Claes Alén, Linköping 2006 (73 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare