Projekt 11577 Avslutat Luftföroreningar och skyddsåtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att mäta avgivning av farliga ämnen till luft vid bearbetning av PCB-haltig fogmassa med oscillerande kniv och vid slipning av fogkanter med olika verktyg.

Redovisningen består av en rapport och en på rapporten grundad branschrekommendation. Rapporten heter Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor, studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner, Gunilla Bernevi Rex och Eva Sikander, Riv- och Saneringsentreprenörerna inom BI, feb 2006 (40 sid).

Projektansvarig
  • Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, Lars Sandström
Projektledare