Projekt 12094 Avslutat Förstudie projektansökningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med denna förstudie var att ta ett steg framåt i processen för att få till fler konkreta projektansökningar baserade på medlemsföretagens behov genom att:
- Kartlägga medlemsföretagens behov av utveckling (intervju)
- Identifiera utvecklingsbehov och nya möjliga projekt (analys)
- Formulera en eller flera nya projektansökningar

Förstudien genomfördes inom Sveriges Byggindustier FoU Nord.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare