Projekt 10084 Avslutat Fragmentering i bergtäkter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers som syftat till att fastställa olika källors bidrag till finandelen vid sprängning samt att minska dessa. Har omfattat sprängförsök, fragmenteringsanalyser med mera. Samarbete med SveBeFo. Samfinansiering har skett med SveBeFo, Sveriges Bergmaterialindustri, Vägverket, Banverket och MinBas. Projektet har resulterat i licentiatuppsatsen "Generation of Fines in Bench Blasting", Victoria Svahn, Geologi, Chalmers,

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare