Projekt 11254 Avslutat Byggakustisk kunskapsöversikt - konstruktionsdatabas och praktiska erfarenheter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Inom projektet har tagits fram en enhetligt uppbyggd databas med uppgifter om relevant byggnadsakustisk och byggnadsfysikalisk dokumentation, exempel och beskrivningar av vanliga brister i utförande, vilken reduktion av ljudisoleringen som kan förväntas på erfarenhetsmässig grund samt andra praktiska erfarenheter av miljöpåverkan, åldringsegenskaper med mera. Databasen omfattar flertalet konstruktioner som är vanliga i det befintliga svenska fastighetsbeståndet och i nyproduktion. Samarbete med Chalmers, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), simmons akustik & utveckling ab med flera. Samfinansiering med Formas.

Resultaten presenteras FoU-Väst-rapporten Ljudisolering i bostadshus byggda 1880-2000 - Praktiska erfarenheter och indata för beräkningar (130 s inkl bilagor), Christian Simmons.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare