Projekt 11939 Avslutat Lamellparkett i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att studera de klimatbetingelser som råder i ett nybyggt flerbostadshus samt trägolvens respons på dessa betingelser.

Med detta som grund kan rekommendationer och strategier tas fram med mål att minska problem som sprickbildning, kupning, stavsläpp etcetera. Detta åstadskoms genom att påverka utvecklingen av trägolven och förändra arbetsmetoder i byggprocessen för att på sikt förbättra inomhusklimatet för både människor och träprodukter genom att främst få upp den relativa luftfuktigheten vintertid.

Slutredovisningen utgörs av SP rapport 2008:37 "Trägolv av lamellparkett - Mätningar i nyproducerade bostäder", Anders Rosenkilde och Joakim Norén (20 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare