Projekt 11244 Avslutat Konstruktionsmekanisk påverkan av armeringskorrosion, reparation och förstärkning på konstruktioner - speciellt förstärkning med kolfiberlaminat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Projektet syftade till att öka kunskapen om armerade betongbalkars beteende under såväl nedbrytnings- som reparations- och förstärkningsfas. Projektet omfattade litteraturstudier, finita element-analyser och försök i laboratorium.

Slutredovisning utgörs av forskningsrapporten "Konstruktionsmekanisk nedbrytning" (Markus Bergström och Björn Täljsten, LTU, 10 sidor, 2006-12-18).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare