Projekt 12781 Avslutat Risker vid vattenskador i lågenergihus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att göra en riskbedömning av fukt- och vattenskador i lågenergihus och en sammanställning över riskmoment.

Problematiken med vattenskador i lågenergihus ligger i att byggnadskonstruktioner är geometriskt tjockare och mer komplexa än i traditionella hus. Dessutom är torktiden längre för fukten, då mindre värme som kan ”trycka” ut fukten transporteras genom konstruktionen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Risker vid vattenskador i lågenergihus", Rolf Kling, VVS Företagen (fyra sidor och en powerpoint-presentation från Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013) och broschyren ”Vattenskaderisker i lågenergihus”, Karin Adalberth (16 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen Service AB
Projektledare