Projekt 13486 Avslutat Korrosionsskydd av olika typer av bultar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med detta fortsättningsprojekt var att ta fram underlag för tekniska krav för dimensionering, val av material och korrosionsskydd på förankrings- och förstärkningsbultar och andra produkter utsatta för en aggressiv miljö i trafikutrymmen (tösalter) och ett kloridhaltigt grundvatten i trafiktunnlar och i bergrum. Vidare var målet att fastställa korrosionshärdigheten för olika typer av bergbultar när de utsätts för aggressivt vatten vid användning som förankring i berg av betongkonstruktioner (innertak och skyddsbarriärer i tunnlar och i bergrum).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Korrosionsprovning och korrosionsskydd av olika typer av bergbultar i tunnlar - Långtidsexponering", Bror Sederholm och Helen Pahverk, bägge RISE Kimab.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare