Projekt 11015 Avslutat Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Redovisningen utgörs av (1) sammanfattningen Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner (7 sid), (2) doktorsavhandlingen Restraint factors and partial coefficients for crack risk analyses of early age concrete structures, Martin Nilsson, LTU (170 sid) samt (3) teknisk rapport med data använda i avhandlngen (199 sid). Av avhandlingen framgår att den s k semianalytiska metoden är en framkomlig väg för att beskriva tvånget för konstruktionsgruppen vägg-på-platta.

Projektansvarig
  • Peab Sverige
Projektledare
  • Jan-Erik Jonasson