Projekt 11059 Avslutat Sprängskadezonens utbredning i bergtäkter

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har studerat sprängskadezonens utbredning i underliggande bergmassa vid brytning i bergtäkter. Omfattade analys av bergkärnor utborrade på nivåer under nuvarande brytningsfront i två bergtäkter.

Resultaten redovisas i rapporten "Sprängskadezonens vertikala utbredning i bergtäkter vid losshållning av bergmaterial", Jens Thorild, Skanska Asfalt och Betong, 2003-02-19, 31 sid jämte bilagor.

Projektansvarig
  • Skanska Anläggning
Projektledare