Projekt 11952 Avslutat Betongterminologi

Projekttid

Sammanfattning

Svenska Betongföreningen har genomfört ett kommittéarbete som syftade till att sammanställa en aktuell terminologi för betongområdet. Den senaste tillgängliga terminologin för betong finns i Betongteknisk ordlista, som gavs ut 1971 av TNC. Betongtekniken i och utanför Sverige har utvecklats kraftfullt sedan dess och det finns i dag ett antal delområden som inte alls behandlas. Eftersom svenska företag ofta har behov av termer även på engelska kommer den nya betongterminologin att omfatta svenska och engelska.

Arbetet har skett i samarbete med TNC, som är Sveriges nationella centrum för terminologi och som våren 2006 fick regeringens uppdrag att bygga upp och ansvara för en nationell termbank, det vill säga Rikstermbanken.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Betongteknisk ordlista Svensk-Engelsk" (127 sidor). Ordlistan ges ut av Betongföreningen (rapport 17-2012) och av Terminologicentrum (TNC103).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare