Projekt 14309 Pågående Prefabricerade skyddsrum som personskydd

Projekttid

Sammanfattning

Skyddsrum är en viktig del av det civila försvaret och i Sverige finns det idag drygt 64 000 skyddsrum med en kapacitet på ungefär 7 miljoner människor. Detta bestånd har byggts upp under en lång tid men upphörde nästa helt 2002. Under senare tid går det se att det säkerhetspolitiska läget försämrats och idag pågår en återuppbyggnad av det civila försvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i senaste upplagan av skyddsrumsreglerna, Skyddsrum SR 15, ändrat från att tidigare tillåta prefabricerade element som kraftupptagande delar i stommen till att ej godkänna detta. I andra länder som exempelvis Finland, byggs idag prefabricerade skyddsrum som ett alternativ till platsbyggda skyddsrum.

En av byggbranschens centrala utmaningar är att förbättra produktiviteten. Prefabricering och standardisering bedöms kunna bidra till ökad produktivitet, vilket kan medföra både omfattande besparingar av tid och pengar jämfört med platsbyggnation. Prefabricering innebär att flera arbetsmoment flyttas från arbetsplatsen till fabriken, detta kan medföra fördelar som mindre materialåtgång på grund av mindre spill samt en bättre arbetsmiljö

Projektet ska undersöka vilka aspekter och områden som bör vidareutvecklas för att möjliggöra implementering av prefabricerade skyddsrum i Sverige. Genom sammanställning av kunskap och erfarenheter om prefabricerade skyddsrum från andra länder kan detta användas som underlag för att belysa och ge förslag på områden som bör vidareutvecklas.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare