Projekt 10058 Avslutat Samverkan mellan golvmaterial och betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet undersöktes om nya klorfria golvmaterial och nya produktionsmetoder ger samma fuktfördelning som erhålls i PVC-golv samt om limförbandet kan ta upp aktuella mekaniska påkänningar lika bra som golv med PVC-matta. Försök i fält och laboratorium. Samarbete med LTH och SP.

Projektansvarig
  • Peab
Projektledare
  • Bertil Persson,