Projekt 13681 Pågående Utveckling av provningsmetodik för tidig mognadsfunktion & hållfasthetstapp

Projekttid

Sammanfattning

Med programvaran Produktionsplanering Betong kan entreprenörerna planera sina gjutningar, förbereda sig inför gjutning och beräkna tider för glättning och formrivning. Men för att göra prognoser och produktionsplanering krävs att tillförlitliga indata för värmeutveckling, mognadsgrad och hållfasthet finns tillgängligt. Metodiken för framtagning av materialparametrar beskrivs i manualen till PPB. Men det finns behov att utveckla metodiken för framtagning av mognadsfunktion så att en bättre beskrivning kan erhållas för de första dygnen, tillstyvnande och tidig egenskapstillväxt. Detta är särskilt viktigt för att kunna prediktera tid till glättning och formrivning. Det finns också ett behov att undersöka effekten av härdningstemperatur och hållfasthetstapp vid realistisk temperaturhistork. Med befintlig materialdata i PPB är risken att hållfasthetstappet överskattas kraftigt.

Utveckling av provningsmetodiken och förbättrade mognadsfunktion skulle leda till ökad trygghet för entreprenören och en bättre möjlighet till produktionsoptimering – och som sägs på PPB:s hemsida ” tid och kvalitet är pengar!”. Det är också så att hela bygg- och anläggningssektorn samt cement och betongindustrin dessutom är i en stor omställningsfas för att kraftigt minska klimatbelastningen. För att övergången till klimatreducerad betong ska kunna genomföras utan att påverka produktiviteten nämnvärt så behövs det stöd för produktionsplanering och tillförlitliga materialmodeller i PPB.

Projektansvarig
  • Thomas Betong AB
Projektledare